Profil Sekolah

PROFIL

Guru Besar : Pn. Hjh Sa'diah bt. Husin
Kod Sekolah :BBA9226
Gred : A            
Sesi : Pagi
Jenis Bantuan : Sekolah Kerajaan
Jenis Murid : Lelaki dan Perempuan
Bahasa Penghantar : Bahasa Malaysia
Lokasi Pendaftaran :  Bandar
No. Telefon : 03 83188211
No. Faks : 03 83188411
Portal Sekolah  www.skcj.edu.my/v1
Emel : skcyberjaya@gmail.cim
Luas Kawasan Sekolah
Status Sekolah : Sekolah Biasa
Tarikh Ditubuhkan : 01/06/2004
Jabatan Pelajaran Negeri : JPN Selangor
Pejabat Pelajaran Daerah : PPD Sepang
Kawasan PKG : PKG Salak